Вход | Регистрация | Потребители

ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Чертане на равнинни
сечения чрез използване
на успоредност - 11 клас


Изготвено от:
г-жа Я. Янева

 

Формули за съкратено
умножение - 7 клас


Изготвено от:
г-жа П. Жекова

 

Тригонометрия Тригонометрични функции

Изготвили:
Добромир Йовков,
Драгомир Балинов,
Мариела Полизанова